• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Według Regulaminu Internatu stanowiącego Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej wszyscy mieszkańcy internatu tworzą Samorząd Internatu. Pracą Samorządu kieruje demokratycznie wybrany Zarząd Samorządu Internatu w składzie:

Przewodniczący:   Damian Jańczuk
Zastępca:  Ewa Karwowska
Skarbnik:  Natalia Usik
Sekretarz: Anna Bożyk

Sekcja dekoracyjna: Zofia Iwanowska,  Anna Bożyk, Ewa Karwowska

 

Opiekun: Marta Iwanowska

Zarząd Samorządu Internatu:

organizuje imprezy i uroczystości internackie,
– dbają o wystrój internatu i porządek,
– opiniuje jadłospis,
– prowadzi kronikę internatu,
– organizuje samopomoc koleżeńską w nauce,
– tworzy atmosferę życzliwości i otwartości wśród mieszkańców,
– współpracuje z wychowawcami internatu,
– włącza młodzież z klas I w czynne życie internatu i kultywowanie tradycji.

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google