SAMORZĄD INTERNATU

Przewodniczący Samorządu: Michaluk Paweł
Zastępca:  Grabowski Radosław
Skarbnik: Niedziałek Aleksandra

Sekcja dekoracyjna: Wiktoria Masalska, Kościuczyk Natalia, Rudnicka Ewa
Sekcja czystości gr I: Tarasiuk Wiktoria, Jańczuk Damian, Poddaniec Marek, Iwanowski Dominik
Sekcja czystości gr II i III: Niedziałek Aleksandra, Kowalczyk Krzysztof, Czajkowski Tomasz
Sekcja fotograficzna: Poddaniec Marek, Tarasiuk Wiktoria, Karwowska Ewa

Opiekun Samorządu: Katarzyna Sęk


Wychowankowie z Samorządu Internatu oraz podległych mu sekcji:

– przygotowują imprezy i uroczystości internackie,
– dbają o wystrój internatu i porządek
– opiniują jadłospis
– prowadzą kronikę internatu
– organizują samopomoc koleżeńską w nauce,
– tworzą atmosferę życzliwości i otwartości wśród mieszkańców,
-współpracują z wychowawcami internatu,
– włączają młodzież z klas I w czynne życie internatu, kultywowanie tradycji.

 
 

Facebook

YouTube