SAMORZĄD INTERNATU

Przewodniczący Samorządu: Michaluk Paweł
Zastępca:  Deleżuk Karolina
Skarbnik:  Czarkowska Weronika
Sekretarz: Niedziałek Aleksandra

Sekcja dekoracyjna: Wiktoria Masalska, Kościuczyk Natalia
Sekcja czystości: Norbert Osiejuk, Emil Bartoszuk, Patryk Kozak,
Kamil Nowaszczuk, Jakub Trębicki

Opiekun Samorządu: Marta Iwanowska


Wychowankowie z Samorządu Internatu oraz podległych mu sekcji:

– przygotowują imprezy i uroczystości internackie,
– dbają o wystrój internatu i porządek
– opiniują jadłospis
– prowadzą kronikę internatu
– organizują samopomoc koleżeńską w nauce,
– tworzą atmosferę życzliwości i otwartości wśród mieszkańców,
-współpracują z wychowawcami internatu,
– włączają młodzież z klas I w czynne życie internatu, kultywowanie tradycji.

 
 

Facebook

YouTube