SAMORZĄD INTERNATU

 

Przewodniczący Samorządu Paweł Michaluk
Zastępca Wiktoria Masalska
Skarbnik:  Natalia Kościuczyk

Sekcja dekoracyjna:

Wiktoria Masalska, Natalia Kościuczyk, Ewa Karwowska, Marek Poddaniec

Sekcja czystości, sanitarna:

Damian Jańczuk, Marcin Sterniczuk, Dominik Iwanowski

Sekcja fotograficzna:

Marek Poddaniec, Ewa Karwowska

Opiekun Samorządu: Marta Iwanowska

 


Wychowankowie z Samorządu Internatu oraz podległych mu sekcji:

– przygotowują imprezy i uroczystości internackie,
– dbają o wystrój internatu i porządek,
– opiniują jadłospis,
– prowadzą kronikę internatu
– organizują samopomoc koleżeńską w nauce,
– tworzą atmosferę życzliwości i otwartości wśród mieszkańców,
– współpracują z wychowawcami internatu,
– włączają młodzież z klas I w czynne życie internatu i kultywowanie tradycji.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google