RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY: Adrian Adamiuk – klasa III BT

ZASTĘPCA: Hubert Przybrzej – klasa IV PTB

SEKRETARZ: Paweł Michaluk– klasa II PTB

 

RADA WOLONTARIATU:

Dominika Flis klasa IV PTB

Karolina Deleżuk klasa IV PTB

Hubert Przybrzej klasa IV PTB

SEKCJA KULTURALNA:

Michał Jędruszuk– klasa I BT

Jakub Filipek– klasa I BT

Wiktoria Masalska – klasa II PTB

Natalia Kościuczyk – klasa II PTB

Karolina Deleżuk – klasa IV PTB

Kamila Rakota – klasa IV PTB

Tomasz Czajkowski – klasa III BT 

SEKCJA PORZĄDKOWO-GOSPODARCZA:

Łukasz Domański – – klasa I BT

Norbert Osiejuk– klasa III BT

Kamil Nesterowicz– klasa IV BT a

Radosław Grabowski – klasa II PTB

Mikołaj Niedziałek – klasa II PTB

Sebastian Janczuk – klasa IV BT a

Dominik Mirończuk – klasa III BT

SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ:

Mateusz Dudek – klasa III PTB

Adrian Adamiuk – klasa III BT

POCZET SZTANDAROWY:

Marcin Niedzielski – klasa III BT a

Paweł Michaluk – klasa II PTB

Radosław Grabowski– klasa II PTB

Wiktoria Masalska– klasa II PTB

Natalia Kościuczyk– klasa II PTB

Andrzej Bogusz– klasa III BT

Marcin Szymczuk– klasa III BT

RADIOWĘZEŁ:

Paweł Michaluk– klasa II  PBT

Radosłąw Grabowski– klasa II  PBT

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 mgr Magdalena Niedźwiedź, mgr Patrycja Walczuk

Plan pracy samorządu

 
 

Facebook

YouTube