Realizacja staży zawodowych w realnych warunkach pracy

Realizacja staży zawodowych w realnych warunkach pracy

W terminie 10.09.2018 r. – 05.10.2018 r. kolejnych 9 uczniów naszej szkoły dzięki realizowanemu projektowi „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 odbywało 4-tygodniowy staż zawodowy u lokalnych pracodawców. Firmy, które przyjęły naszych stażystów to: Agrotechnika Maszyny Rolnicze w Ciciborze Dużym, Master Płodowscy i

CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs stosowania środków ochrony roślin.

Kurs stosowania środków ochrony roślin.

Kolejna grupa uczniów uzyskała uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym po szkoleniu, które odbyło się w naszej szkole w dniach 25.04.2018r. – 08.05.2018r. W kursie uczestniczyli uczniowie klas czwartych Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Kurs obejmował 14 godzin zajęć w tym 3,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego. Całość zakończyła się

CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs carvingowy

Kurs carvingowy

Carving to sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach wywodząca się z Dalekiego Wschodu i znana w krajach azjatycki od co najmniej kilkuset lat.  Współcześnie stała się bardzo popularna także w innych częściach świata – jest m. in. dyscypliną na kulinarnych Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Aby pokazać uczniom naszej szkoły kształcącym się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych możliwości jakie

CZYTAJ WIĘCEJ

Uczniowie ZSCKR na stażach zawodowych u pracodawców

W obecnych realiach na rynku pracy coraz ważniejsze jest właściwe przygotowanie potencjalnego pracownika do wykonywania określonych zadań zawodowych. Dlatego bardzo istotne jest odpowiednie prowadzenie przez szkołę praktycznej nauki zawodu i poszerzenie oferty dla uczniów o możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. W terminie 23.10.2017 r. – 17.11.2017 r. 9 uczniów naszej szkoły dzięki realizowanemu projektowi „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 miało możliwość odbycia 4-tygodniowego płatnego stażu zawodowego u pracodawców w realnych warunkach pracy łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką.  

CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs barmański

Kurs barmański

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów odnośnie właściwego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych został zorganizowany przez naszą szkołę kurs barmański . W ramach projektu „Energia kompetencji – energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 od 28 października 2017 r. 18-osobowa grupa uczniów poznaje tajniki pracy barmana. Uczestnicy w ciągu 12 godzin zajęć teoretycznych oraz 36 godzin zajęć praktycznych zapoznają się m.in.: ze sprzętem barowym, organizacją baru i obowiązkami barmana, podstawowymi sposobami i technikami miksowania napojów, sposobami podawania i prezentacji drinków i koktajli, a także sposobami rozliczania baru. Zajęcia prowadzone są w pracowniach praktycznej nauki zawodu pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Dzięki temu uczniowie uzupełnią i nabędą dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne tak ważne w przyszłości na rynku pracy. Kolejna grupa uczniów rozpocznie szkolenie w styczniu 2018 r. W sumie zostanie przeszkolonych 30 uczniów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs operatorów wózków jezdniowo – widłowych

Kurs operatorów wózków jezdniowo – widłowych

Kurs operatorów wózków jezdniowo – widłowych to kolejne z działań podjętych przez naszą szkołę w ramach projektu „Energia kompetencji – energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Do udziału w zajęciach, które rozpoczęły się 20 października 2017 r. zostało zakwalifikowanych 44 pełnoletnich uczniów. Uczestnicy mają do zrealizowania 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 19 godzin zajęć praktycznych, które zakończą się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Program kursu obejmuje m. in.: BHP przy obsłudze urządzeń, transport towarów niebezpiecznych, typowe zagrożenia wynikające ze stosowania różnego rodzaju paliwa, wpływ stateczności i stabilności wózków na bezpieczeństwo, ładowanie z ramp, praca wózkami na samochodach i wagonach, bezpieczne poruszanie się wózkami w zakładzie, po drogach  w pomieszczeniach zamkniętych, udzielanie pomocy przedlekarskiej, zagadnienia dotyczące bezpiecznej wymiany butli gazowej a także praktyczną naukę jazdy. Kolejna grupa rozpocznie szkolenie w styczniu 2018 r. W sumie zostanie przeszkolonych 78 uczniów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Realizacja zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych w ramach projektu “Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego”

Realizacja zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych w ramach projektu “Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego”

Realizacja zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych w Warszawie, Poznaniu i Siedlcach to kolejne z działań jakie podjęliśmy w ramach projektu “Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego”. W wykładach, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych wzięli udział uczniowie klas IV i III kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.  

CZYTAJ WIĘCEJ

Realizacja specjalistycznych zajęć dodatkowych „Ze smakiem po Azji”

W roku szkolnym 2016/2017 ośmioro uczniów klasy II Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych „Ze smakiem po Azji”. Zajęcia zostały przeprowadzone w terminie 15.05.2017 r. – 06.06.2017 r.  w ramach projektu „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” sfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Podczas 20 godzin zajęć młodzież poznała specyfikę kuchni azjatyckiej oraz zdobyła praktyczne umiejętności sporządzania potraw typowych dla kuchni chińskiej, japońskiej i koreańskiej. Mamy nadzieję, że uczniowie zainspirowani smakami orientu będą mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na zajęciach w przygotowywaniu własnych posiłków, a także podczas realizacji przyszłych zadań zawodowych  jako pracownicy.  

CZYTAJ WIĘCEJ

Realizacja zajęć z języka angielskiego zawodowego

Zajęcia języka angielskiego zawodowego jako dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane były w ramach projektu „Energia kompetencji – energia sukcesu zawodowego” sfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zajęcia w wymiarze 20 godzin lekcyjnych odbywały się w okresie od 25 kwietnia do 13 czerwca 2017 roku w ramach zajęć pozalekcyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

W dniach 26.04.2017 r. – 05.05.2017 r. w naszej szkole odbywa się kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Prowadzenie kursu wynika z projektu: Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014/2020 realizowanego przez szkołę. W szkoleniu podstawowym, które zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń uczestniczą uczniowie Technikum kształcącym w zawodach technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google