• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

na lata 2014 – 2020

 Numer i nazwa Priorytetu: Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Tytuł projektu: Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.04.2017r. – 31.12.2018r.

Instytucja wdrażająca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im . Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli Technikum ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do udziału w projekcie „: Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” w ramach, którego można skorzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczenia zawodowego i poszerzania wiedzy w ramach kształconego i nauczanego zawodu.

CELE PROJEKTU
Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli Technikum w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do 31.12.2018 r, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY

a) Płatny staż zawodowy u pracodawcy (150 godzin) dla 18 uczniów,
b) Zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej:

–  3-dniowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW w Warszawie) i na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UP Poznań) – 63 uczniów,

– 2-dniowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach – 37 uczniów,

Dla klas technik mechanizacji rolnictwa na:

– SGGW w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Technologia Energii Odnawialnej, temat: Infrastruktura sektora energii odnawialnej i lokalnego rynku energetycznego,

– UP Poznań, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, kierunek: Inżynieria rolnictwa, temat: Użytkowanie i obsługa techniczna ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

Dla klas technik żywienia i usług gastronomicznych na:

– Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu, kierunek: Dietetyka, temat: Zapobieganie chorobom żywieniowo-zakaźnym,

– SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka, kierunek: Żywienie Człowieka, temat: Toksykologia żywności.

c) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów –  łącznie 179 uczniów:

–  Język angielski zawodowy (120 godz.) dla 99 uczniów
–  Rolnictwo precyzyjne (40 godz.) dla 29 uczniów
–  Zajęcia gastronomiczne „Ze smakiem po Azji” (40 godz.) dla 18 uczniów
–  Sporządzanie rysunków projektowych elektrycznych i elektronicznych (80 godz.) dla 60 uczniów
–  Trendy dekoracyjne w gastronomii (40 godz.) dla 20 uczniów
–  Projektowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (40 godz.) dla 30 uczniów

Jeden uczeń będzie mógł skorzystać z kilku zajęć.

d) Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień dla łącznie 130 uczniów:

– Kurs operatora wózka jezdniowo-widłowego (67 godz. w tym 19 godz. praktyki) dla 78 uczniów
– Kurs barmański (48 godz., w tym 36 godz. praktyki) dla 30 uczniów
– Kurs Carvingu (24 godz. w tym 20 godz. praktyki) dla 26 uczniów
– Kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (15 godz. w tym 3 godz. praktyki) dla 78 uczniów
– Kurs operatorów kombajnów zbożowych (31 godz. w tym 2 godz. praktyki) dla 73 uczniów.

Jeden uczeń będzie mógł skorzystać z kilku kursów.

e) Studia podyplomowe dla nauczycieli:

– Agrotronika – 2 nauczycieli
– Bezpieczeństwo i higiena pracy – 1 nauczyciel
– Żywienie człowieka i gastronomia – 1 nauczyciel

 

PLANOWANE EFEKTY

– 7 pracowni przedmiotów zawodowych  w Technikum ZSCKR w Leśnej Podlaskiej zostanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia kształcenia zawodowego
– 4 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska nowe kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego po ukończeniu studiów podyplomowych
– 124 uczniów uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia po ukończeniu kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień
– 18 uczniów weźmie udział w stażach zawodowych zorganizowanych u pracodawców z regionu
– 100 uczniów weźmie udział w zajęciach laboratoryjnych organizowanych na uczelniach wyższych
– dla 179 uczniów zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 625 704,32 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – 531 848,67 ZŁ


Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy (uczeń)

Formularz zgłoszeniowy (nauczyciel)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020

 Numer i nazwa Priorytetu: Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Numer i nazwa Działania: Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Tytuł projektu: „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i ZSCKR w Okszowie”

Okres realizacji projektu: 17.05.2016r. – 30.12.2018r.

Celem projektu jest dostosowanie oferty rolniczego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i gospodarki rolnej w województwie lubelskim oraz poprawa jakości i efektywności rolniczego kształcenia zawodowego.

W RAMACH PROJEKTU ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W LEŚNEJ PODLASKIEJ:

– wybuduje halę namiotową na maszyny rolnicze
– zakupi ciągnik rolniczy
– zakupi sprzęt rolniczy będący wyposażeniem warsztatów szkolnych wzawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki technik mechanizacjirolnictwa, technik rolnik.

         Wysokość dofinansowania projektu z UE: 2 995 653,15 zł.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google