Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół CKR im. Wincentego Witosa odbyła się 01 września 2020 r. Była to uroczystość zdecydowanie różniąca się od tych z ubiegłych lat i przeprowadzona z zachowaniem wszelkich zasad obowiązującego reżimu sanitarnego. Uroczystość tradycyjnie poprzedzona została Mszą Św. w Bazylice Leśniańskiej, w której uczestniczyli chętni uczniowie i nauczyciele.

Część oficjalną uroczystości rozpoczął Pan Dyrektor Radosław Klekot, który serdecznie powitał wszystkich nauczycieli oraz młodzież i wyraził zadowolenie z faktu, że mimo trudnej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się w związku z panującą pandemią, mogliśmy w dniu dzisiejszym spotkać się osobiście. Szczególnie ciepłe słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszych i zapewnił ich, że wybierając szkołę w Leśnej Podlaskiej dokonali właściwego wyboru i z pewnością się nie zawiodą. Na zakończenie Pan Dyrektor życzył uczniom wielu sukcesów w nauce oraz dobrze zdanych egzaminów zewnętrznych, a nauczycielom zdrowia oraz satysfakcji z pracy.

W dalszej części uroczystości minutą ciszy uczciliśmy ofiary tragicznego września, a młodzież złożyła kwiaty i znicze w miejscach pamięci narodowej. Uczennica klasy IVPT Wiktoria Masalska odczytała tekst upamiętniający 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.

 
 

Facebook

YouTube