Uroczystość rozpoczęcia  roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół CKR im. Wincentego Witosa odbyła się 02 września 2019 r. Uroczystość tradycyjnie poprzedzona została Mszą Św. w Bazylice Leśniańskiej.

Część oficjalną uroczystości rozpoczął Pan Dyrektor Radosław Klekot, który serdecznie powitał wszystkich gości, nauczycieli, młodzież, pracowników oraz rodziców. Szczególnie ciepłe słowa powitania skierował do Pana Marcina Duszka – posła na Sejm RP, dziękując mu za to, że w nawale swoich obowiązków, znalazł czas, żeby odwiedzić naszą szkołę, w tak ważnym dniu, jakim jest rozpoczęcie roku szkolnego. Pan dyrektor zwrócił się również do uczniów klas pierwszych. Powiedział, że jest to czas szczególny, ponieważ w tym roku szkolnym przyjęliśmy w nasze mury aż 80 nowych uczniów. Podkreślił, że już dawno nie mieliśmy takiego naboru i wyraził nadzieję, że jest to początek powrotu do czasów świetności naszej szkoły, kiedy uczyło się tu 800 uczniów i taki jest nasz cel. Na zakończenie życzył uczniom wielu sukcesów w nauce oraz dobrze zdanych egzaminów zewnętrznych, a nauczycielom zdrowia oraz satysfakcji z pracy.

Następnie głos zabrał Pan Marcin Duszek – poseł na Sejm RP, który odczytał list okolicznościowy przesłany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W swoim przemówieniu złożył życzenia wszystkiego dobrego na nowy rok szkolny dyrekcji, nauczycielom oraz młodzieży i zapewnił uczniów klas pierwszych, że wybierając szkołę w Leśnej Podlaskiej dokonali właściwego wyboru i z pewnością się nie zawiodą.

W dalszej części uroczystości minutą ciszy uczciliśmy ofiary tragicznego września, a młodzież złożyła kwiaty i znicze w miejscach pamięci narodowej. Obejrzeliśmy również film upamiętniający 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Podczas uroczystości głos zabrała również Pani Paulina Bogusz – Przewodnicząca Rady Rodziców. Natomiast w imieniu Samorządu Uczniowskiego wystąpił Adrian Adamiuk.

Na zakończenie przedstawiona została prezentacja o szkole przygotowana przez Panią Magdalenę Niedźwiedź. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.

 
 

Facebook

YouTube