• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej rozpoczyna realizację projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”.

W ramach projektu dwie 15 – osobowe grupy uczniów naszej szkoły wyjadą na 2 – tygodniowe staże zawodowe do gospodarstw rolnych na Węgrzech.

W celu przeprowadzenia naboru uczniów na wyjazd Komisja Rekrutacyjna w składzie:

mgr Radosław Klekot – dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
mgr Beata Kalwarczyk – Warpas – koordynator projektu
mgr Patrycja Walczuk – nauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Monika Stasiuk – nauczyciel przedmiotów zawodowych opracowała regulamin rekrutacji i formularz aplikacyjny.

12 lutego 2018 r. zorganizowane zostało zebranie z uczniami szkoły, podczas którego zapoznano młodzież z regulaminem rekrutacji oraz omówiono kryteria naboru.

Zgodnie z regulaminem, osoby zainteresowane wyjazdem na staż zawodowy na Węgry mają obowiązek złożyć formularze aplikacyjne do koordynatora projektu w terminie do 28 lutego  2018 r.

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google