Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej rozpoczął realizację projektu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa”.

W ramach projektu cztery 15 – osobowe grupy uczniów naszej szkoły wyjadą na 2 – tygodniowe staże zawodowe do gospodarstw rolnych na Węgrzech.

W celu przeprowadzenia naboru uczniów na wyjazd Komisja Rekrutacyjna w składzie:

mgr Beata Kalwarczyk – Warpas – koordynator projektu
mgr Patrycja Walczuk – nauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Monika Stasiuk – nauczyciel przedmiotów zawodowych 

opracowała regulamin rekrutacji i formularz aplikacyjny.

03 stycznia 2019 r. zorganizowane zostało zebranie z uczniami szkoły, podczas którego zapoznano młodzież z regulaminem rekrutacji oraz omówiono kryteria naboru.

Zgodnie z regulaminem, osoby zainteresowane wyjazdem na staż zawodowy na Węgry miały obowiązek złożyć formularze aplikacyjne do koordynatora projektu w terminie do 11 stycznia 2019 r.

 
 

Facebook

YouTube