Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej rozpoczyna realizację projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii szansą na podjęcie działalności gospodarczej oraz redukcję bezrobocia w regionie Południowego Podlasia”.

W ramach projektu 18 uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej wyjedzie na 2 – tygodniowy staż zawodowy do gospodarstw rolnych na Węgrzech.

W celu przeprowadzenia naboru uczniów na wyjazd Komisja Rekrutacyjna w składzie:

mgr inż. Anna Maria Sęk – dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
mgr Beata Kalwarczyk – Warpas – koordynator projektu
mgr Patrycja Walczuk – nauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Monika Stasiuk – nauczyciel przedmiotów zawodowych

opracowała regulamin rekrutacji i formularz aplikacyjny.

4 listopada 2015 r. zorganizowane zostało zebranie z uczniami szkoły, podczas którego zapoznano młodzież z regulaminem rekrutacji oraz omówiono kryteria naboru.

Zgodnie z regulaminem, osoby  zainteresowane wyjazdem  na staż zawodowy na Węgry mają obowiązek złożyć formularze aplikacyjne do koordynatora projektu w terminie do 13 listopada  2015 r.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google