Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa rozpoczyna realizację projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
– Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie” pn : Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie agrobiznesu i przedsiębiorczości szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw w regionie Południowego Podlasia

W ramach programu 14 uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej wyjedzie na 3 – tygodniowy staż zawodowy do gospodarstw rolniczych na Węgry.

W celu przeprowadzenia naboru uczniów na wyjazd komisja kwalifikacyjna w składzie:

mgr inż. Anna Maria Sęk – dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
mgr Beata Kalwarczyk – Warpas – koordynator projektu
mgr Marta Sułkowska – nauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Bernardyna Laszuk – nauczyciel przedmiotów zawodowych

opracowała regulamin rekrutacji i formularz aplikacyjny.

3 kwietnia 2013 r. zorganizowane zostało zebranie z uczniami szkoły, podczas którego zapoznano młodzież z regulaminem rekrutacji oraz omówiono kryteria naboru.

Zgodnie z regulaminem osoby  zainteresowane wyjazdem  na praktykę zawodową na Węgry mają obowiązek złożyć  formularze aplikacyjne do5 kwietnia 2013 r.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google