Leśna Podlaska: Remont pracowni obsługi gości w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
Numer ogłoszenia: 106323 – 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google