Ogłoszenie nr 527022-N-2017 z dnia 2017-06-07 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej: Remont pomieszczeń w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google