Leśna Podlaska: Remont nawierzchni placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

Numer ogłoszenia: 110987 – 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google