Leśna Podlaska: Remont kuchni w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

Numer ogłoszenia: 87497 – 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google