Rekrutacja dotyczy uczniów kształcących się w zawodach:

  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik weterynarii

Ilość miejsc: 60 osób.

Termin: wrzesień 2021

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Formularz do pobrania.

Formularze należy składać do wychowawcy klasy do 09.04.2021r.

Zapewniamy:

Opiekę koordynatora i pilota, dojazd na miejsce odbywania stażu, zakwaterowanie, pełne wyżywienie

oraz program kulturowy.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google