• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Regulamin korzystania z czytelni

opracowany na podstawie Regulaminu Biblioteki w ZSCKR

im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, będącego zał. Nr 7 do Statutu Szkoły

1)  Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2)  Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmiennym.

3) Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

4)  Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5)  W czytelni obowiązuje cisza.

6)  W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. ze zbiorów czytelni  i wypożyczalni.

7)  Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism oraz zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, a innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.

8)  Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.

9)  Jednorazowo można korzystać z dwóch książek.

10) Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google