Rozpoczynamy realizację zajęć z przygotowania językowego dla uczniów wyjeżdżających na staż zawodowy do Grecji w terminie 19 kwietnia – 02 maja 2020 roku. Program zajęć obejmuje 30 godzinny kurs języka angielskiego, mających na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego i kompetentnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych w trakcie pobytu w Grecji. Pierwsze zajęcia odbędą się 16 lutego 2020 roku o godzinie 16:00.

 
 

Facebook

YouTube