Zajęcia języka angielskiego zawodowego jako dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane były w ramach projektu „Energia kompetencji – energia sukcesu zawodowego” sfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zajęcia w wymiarze 20 godzin lekcyjnych odbywały się w okresie od 25 kwietnia do 13 czerwca 2017 roku w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczestnikami zajęć była 19 – osobowa grupa uczniów III klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Osobą odpowiedzialną za ich realizację był nauczyciel języka angielskiego pani Patrycja Walczuk.

Posługiwanie się zawodowo językiem obcym to umiejętność konieczna w obecnych czasach. Zajęcia miały na celu zainteresowanie uczniów językiem obcym zawodowym i poszerzenie ich kompetencji językowych w tym zakresie. Głównym celem było jak najlepsze przygotowanie uczniów do samodzielnego i kompetentnego porozumiewania się w języku angielskim w  różnych sytuacjach komunikacyjnych, zwłaszcza umożliwiających realizację zadań zawodowych w przyszłej pracy zawodowej. Poznając nowe słownictwo zawodowe i poszerzając umiejętności językowe nasi uczniowie na zajęciach uczyli się wykorzystywać język angielski zawodowy w pracy i w kontaktach z klientami obcojęzycznymi.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google