Realizacja zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych w Warszawie, Poznaniu i Siedlcach to kolejne z działań jakie podjęliśmy w ramach projektu „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego”.

W wykładach, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych wzięli udział uczniowie klas IV i III kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

Uczelnie, które przygotowały i przeprowadziły zajęcia to:

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

– Wydział Nauk o Żywieniu i Konsumpcji
– Wydział Inżynierii Produkcji

2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

– Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

3. Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

– Instytut Nauk o Zdrowiu.

Młodzież kształcąca się w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyła m. in. w wykładzie dr inż. Dariusza Czekalskiego (SGGW): „Technologia Energii Odnawialnych w Polsce”,  odwiedziła Zakład Gospodarki Energetycznej, gdzie na potrzeby naukowo-dydaktyczne powstało laboratorium niekonwencjonalnych technik grzewczych. Ponadto dr inż. Dariusz Czekalski przedstawił unikalne stanowisko do badań sprężarkowej pompy ciepła typu woda/woda, a także stanowiska z układami grzewczymi zasilanymi z pomp ciepła korzystających np. z powietrza jako źródła energii. Kolejnym punktem zajęć w SGGW było odwiedzenie laboratorium Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych, gdzie dr hab. inż. Jarosław Chlebowski zapoznał uczniów z działaniem systemu udojowego VMS zapewniającym monitorowanie parametrów pracy robota udojowego podczas symulowanego doju oraz umożliwiającym analizę rzeczywistych danych uzyskanych podczas pozyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych. Równie ciekawie wyglądał pobyt na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu. Uczniowie uczestniczyli w wykładach dr inż. Mirosława Czechlowskiego: ” Bioenergetyka i alternatywne źródła zasilania”, mgr inż. Kamila Kozłowskiego:” Biogazownie i biogaz” oraz dr inż. Janiny Rudowicz-Nawrockiej: „Wykorzystanie technologii informatycznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej”. Ponadto młodzież odwiedziła  Siedzibę i Centrum Szkoleniowe John Deere Polska, gdzie mgr inż. Karol Zgierski przedstawił produkty i rozwiązania konstrukcyjne John Deere, a także Centrum Szkoleniowe Claas Polska, gdzie uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi rozwiązaniami w budowie ciągników, ładowarek i kombajnów zbożowych oraz inteligentnymi  rozwiązaniami rolnictwa precyzyjnego rozwijanymi w firmie Claas.

W równie interesujących wykładach i warsztatach uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Warszawska SGGW zaproponowała m. in. wykład dr inż. Katarzyny Kozłowskiej i dr inż. Elżbiety Wierzbickiej: „Wybrane aspekty toksykologiczne stosowania dodatków w żywności”. W części warsztatowej uczniowie rozpoznawali barwniki, wskazywali produkty spożywcze, do których nie można stosować dodatków, identyfikowali barwniki i substancje barwiące na podstawie etykiet wybranych produktów spożywczych.

Natomiast pracownicy naukowi Instytutu Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach przedstawili tematykę dotyczącą zapobiegania chorobom żywieniowo-zakaźnym. I tak dr Aneta Frankowska – Maciejewska wprowadziła uczniów w temat „Drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych przez żywność”. Przedstawiła rodzaje mikroorganizmów chorobotwórczych wywołujących różne choroby oraz podkreśliła znaczenie badań mikrobiologicznych mięsa. W dalszej części dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk omówiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Szczególnie dużo emocji wśród młodzieży wywołały warsztaty polegające na wyznaczeniu CCP (krytycznych punktów kontroli) przeprowadzone przez dr inż. Elżbietę Horoszewicz i dr hab. Halinę Sieczkowską. Uczniowie mieli za zadanie zidentyfikować zagrożenia, określić działania prewencyjne, oszacować poziom ryzyka a następnie wyznaczyć CCP.

Wizyta na  uczelniach była dla młodzieży doskonałą okazją na poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych, zapoznania się ze specyfiką i formą zajęć prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych, a także nowoczesną bazą dydaktyczną odwiedzanych uczelni.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie serdeczne dziękują Władzom  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu  Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć oraz miłe przyjęcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google