W terminie 10.09.2018 r. – 05.10.2018 r. kolejnych 9 uczniów naszej szkoły dzięki realizowanemu projektowi „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 odbywało 4-tygodniowy staż zawodowy u lokalnych pracodawców.

Firmy, które przyjęły naszych stażystów to: Agrotechnika Maszyny Rolnicze w Ciciborze Dużym, Master Płodowscy i Wspólnicy w Białej Podlaskiej oraz Dwór Droblin. W stażu uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczestnictwo w stażu zawodowym to przede wszystkim możliwość zdobycia nowych doświadczeń, sprawdzenia swoich umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami przez uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie w przyszłości.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google