Rada Rodziców 2021/2022

 

IV BT – Ewa Naumiuk

III BT – Aleksandra Czyrak

III PT – Edyta Jurkowska

III BT4 – Maria Kalinowska

III BTa – Aneta Borkowska

III LT – Anna Witek

II BT – Izabela Kołpak

II LT –Urszula Korzewska

II PT – Elżbieta Muzyka

I BT – Agata Jabłońska

I PTL– Marta Tarasiuk

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca  Edyta Jurkowska

Sekretarz – opiekun RR z ramienia Rady

Pedagogicznej – Renata Sikora

Skarbnik – Aleksandra Czyrak

Członkowie – Anna Witek

– Maria Kalinowska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Ewa Naumiuk

Członek– Urszula Korzewska

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google