Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa
w Leśnej Podlaskiej   ogłasza przetarg nieograniczony   
na  udzielenie zamówienia publicznego
w procedurze pełnej, którego wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych 
równowartości  kwoty  14000 EURO pod nazwą:

Sprzedaż  w roku szkolnym 2012/2013 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn rolniczych należących do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz oferty 
Opis kryteriów 
Projekt umowy. 

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google