OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony na  udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty  30 000 EURO pod nazwą:

Sprzedaż  w roku szkolnym 2015/2016 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn rolniczych należących do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

 

Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz oferty
Opis kryteriów
Projekt umowy.

Odpowiedź

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google