Ogłoszenie nr 568155-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej: Dostawa oleju opałowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google