Leśna Podlaska: Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 208796 – 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Wyjaśnienie do SIWZ

Zmiana nr 1 treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google