Leśna Podlaska: Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 194719 – 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Zmiana nr 1 treści SIWZ

Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ

Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google