Ogłoszenie nr 557859-N-2017 z dnia 2017-07-26 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej: Przebudowa nawierzchni placu przy budynku szkoły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google