• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Podsumowanie projektu „Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracjiw szkołach rolniczych”

W ramach dnia otwartego szkoły 13 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zorganizowano podsumowanie projektu „Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych” Pani Aleksandra Sonia Priwieziencew, prezes Fundacji Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura dokonała oficjalnego podsumowania projektu. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej oraz uczniowie naszej szkoły.

CZYTAJ WIĘCEJ

WYJAZD STUDYJNY DO NIEMIEC

Sześcioosobowa grupa uczniów z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyła w dniach 25-29.10.2012 roku w wyjeździe studyjnym do Niemiec. Wycieczka była nagrodą dla najaktywniejszej z grup działających w ramach projektu „Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych” prowadzonego przez fundację AgriNatura. Podczas wyjazdu uczniowie odwiedzili gospodarstwa ekologiczne oraz uczestniczyli w spotkaniach z Hansem Riedl hodowcą kur z wolnego wybiegu, Franzem Hartl producentem kartofli oraz Rosi Rendl  przedstawicielką inicjatywy obywatelskiej przeciwko GMO. Zwiedzili Centrum Rolnictwa Biosymbiotycznego w Hermansdorf, a także spotkali się z Martinem Estrel burmistrzem gminy Glonn, który omówił zasady współpracy gminy z lokalną społecznością. Zdobyta wiedza i nowe doświadczenia na pewno zaprocentują w przyszłości.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyjazd studyjny do Warszawy

Uczniowie klas czwartych Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu i technik rolnik w dniach 20 – 21 września 2012r. uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej w Warszawie przygotowanej przez Fundację AgriNatura w ramach projektu  MAM SWOJE ZDANIE – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych. Pierwszego dnia uczniowie odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie połączono historię z nowoczesnością a miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji, gdzie kompozycje ekspozycji muzealnych oddziałują obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżyły uczniom powstańczą rzeczywistość. Wieczorem wszyscy uczestnicy wyjazdu spotkali się przy ognisku zorganizowanym przez Hotel Bella Vista w Warszawie. W drugim dniu uczniowie uczestniczyli  w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej z zespołem Reform WPR. W imieniu ministra rolnictwa zebranych powitała podsekretarz stanu pani Zofia Szalczyk. Wiceminister w krótkiej przemowie podkreśliła jak ważną rolę dla unijnego społeczeństwa odgrywa Wspólna Polityka Rolna. Po wprowadzającej części teoretycznej w której uczniowie zapoznali się z procesem decyzyjnym UE,  uczestniczyli w warsztatach pt.” Bądź ministrem i negocjuj” wcielając  się w rolę ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej. „Młodzieżowa” Rada Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa obradowała nad nowym systemem płatności bezpośrednich. Dzięki tym warsztatom uczniowie przekonali się, jak trudny jest proces podejmowania decyzji w Brukseli. W samo południe uczniowie zwiedzili Sejm i Senat. Po smacznym obiedzie w stołówce Ministerstwa Rolnictwa uczestniczyli w kolejny spotkaniu z przedstawicielami inicjatywy Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS), Instytutu Globalnej odpowiedzialności i Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Warsztay III

Uczniowie klas czwartych Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu i technik rolnik w dniu 12.09.2012r. uczestniczyli w III warsztatach na temat „ Dialog społeczny i dialog obywatelski w kształtowaniu polityki”.  Podczas spotkania poszerzyli swoją wiedzę z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, dokumentów programowych (PROW) oraz dopłat unijnych. Pracując w grupach przygotowali  się merytorycznie przed wizytą studyjną w Warszawie, ćwicząc sztukę wypowiedzi, logicznej argumentacji i retoryki przed spotkaniem między innymi z przedstawicielami inicjatywy Rolnictwo Wspierane przez Społeczność w siedzibie Ministra Rolnictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dwudniowa akcja na rzecz lokalnej społeczności

Uczniowie klas trzecich Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu i technik rolnik w dniu 25.06.2012r. uczestniczyli w wycieczce dydaktyczno – wychowawczej do Woskrzenic Małych, zorganizowanej  w ramach projektu „Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji  w szkołach rolniczych” prowadzonego przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura. Głównym celem wyjazdu było przeprowadzenie akcji na rzecz lokalnej społeczności, rozpoznanie istniejących problemów i pomoc w ich rozwiązaniu. Pierwszym punktem naszej wycieczki było odwiedzenie  Agroturystycznej Galerii Wiejskiej w Husince, gdzie przyjęła nas pani Bożenna Pawlina – Maksymiuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Pani Bożenna opowiedziała nam historię powstania galerii oraz zaprezentowała zgromadzone cenne zbiory kulturowe . Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności zaangażowaliśmy się w akcję sprzątania trzech głównych szlaków turystycznych w okolicach Woskrzenic.  Po ciężkiej pracy mieliśmy możliwość  zrelaksować się w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wiosenny Wiatr” w Woskrzenicach Małych, gdzie przyjęli nas państwo Ela i Mariusz Kolenda. Po wspólnym pieczeniu kiełbasek przyszedł czas na aktywny wypoczynek,  grę w siatkówkę, strzelanie z łuku oraz zabawy na trampolinie. Zwolennicy sportów ekstremalnych i mocnych wrażeń mieli możliwość sprawdzenia swoich sił na „tyrolce” oraz korzystania z atrakcji parku linowego. Kolejna akcja lokalna została przeprowadzona 26.06.2012r. i obejmowała pomoc w zagospodarowaniu terenów zielonych w otoczeniu szkoły i internatu. Pomimo niesprzyjającej aury z  zapałem  zaangażowaliśmy się w prace ogrodnicze wykorzystując przy tym swoje doświadczenie z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa i architektury krajobrazu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Działalnośc lokalnych organizacji pozarządowych

Uczniowie klas trzecich Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik rolnik i technik architektury krajobrazu  w dniu 16.05.2012r. uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w ramach  projektu „Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych” prowadzonego przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura. Celem tych warsztatów było poznanie przykładów działalności lokalnych organizacji pozarządowych. W spotkaniu wzięła udział pani Kasia Pawłowska, prezes  stowarzyszenia „Tradycja i Współczesność” z gminy Biała Podlaska, która zaprezentowała działania stowarzyszenia. Ponadto gościliśmy  Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii, które zostało  utworzone w 2009 przy obiekcie turystycznym „Stajnia Wiosenny Wiatr” (gmina Biała Podlaska). O działalności stajni, klubu jeździeckiego i stowarzyszenia opowiadał instruktor jazdy Przemysław Kąkol. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość zaplanowania wspólnej akcji dla społeczności lokalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Partycypacja i społeczeństwo obywatelskie

Uczniowie klas trzecich Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu i technik rolnik w dniu 19.04.2012r. uczestniczyli w II warsztatach na temat „ Partycypacja i społeczeństwo obywatelskie” Podczas spotkania poszerzyli swoją wiedzę z zakresu praw obywatelskich, organizacji pozarządowych, reprezentacji interesów społecznych a także aktywnych form partycypacji społecznej. Pracując w grupach podejmowali pierwsze próby tworzenia własnych stowarzyszeń. Samodzielnie opisywali ich cele oraz tworzyli indywidualne programy działania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z samorządem i radnymi gminy Biała Podlaska

W ramach projektu prowadzonego przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej Agri Natura uczniowie klas III technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu oraz technik rolnik uczestniczyli w spotkaniu z radnymi i samorządem gminy Biała Podlaska. W spotkaniu, które odbyło się 15 marca 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej wzięli udział: Wiesław Panasiuk – Wójt Gminy Biała PodlaskaJerzy Adamski – Sekretarz GminyDariusz Plażuk – Przewodniczący Rady GminyBożena Sawczuk – Wiceprzewodnicząca Rady GminyGrażyna Majewska – Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek OświatowychBożenna Pawlina Maksymiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka KulturyRoman Metko – Dyrektor Gminnego Zakładu KomunalnegoPiotr Michaluk – Radny Gminy Biała PodlaskaWaldemar Danieluk – Kierownik Referatu RolnegoUrszula Błażejewska – Sołtys wsi Porosiuki  Podczas spotkania zaproszeni goście opowiedzieli o swojej codziennej pracy w samorządzie oraz ważnych zagadnieniach lokalnych takich jak:  inwestycje, rozwój infrastruktury, gospodarka odpadami, kultura, współpraca transgraniczna, edukacja, turystyka. Uczniowie  aktywnie uczestniczyli w seminarium, prowadzili interesujące dyskusje i chętnie zadawali pytania dotyczące wsparcia rolnictwa ekologicznego, budowy ścieżek rowerowych, zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, budżetu oraz wyborów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Warsztaty rozpoczynające projekt

23 lutego 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyły się warsztaty rozpoczynające realizację projektu „Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Projekt prowadzi Fundacja Rolnicza Różnorodności Biologicznej Agri Natura reprezentowana przez Panią Aleksandrę Sonię Priwieziencew. W warsztatach nt. „Demokracja lokalnie – samorząd i my” uczestniczyli uczniowie klas III Technikum w zawodzie technik agrobiznesu, technik rolnik i technik architektury krajobrazu. Młodzież zapoznała się z zasadami projektu oraz poszerzyła swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządów w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google