• Slider-Kształcimy-w-zawodach

 

W związku z zatwierdzonym do realizacji  projektem „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie” pn : Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie agrobiznesu i przedsiębiorczości szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw w regionie Południowego Podlasia ZSCKR w Leśnej Podlaskiej planuje zorganizować wyjazd na praktykę zawodową na Węgry w terminie 30.03.2014 – 18.04.2014. Podczas praktyki uczniowie zapoznają się ze specyfiką pracy w gospodarstwach węgierskich, nabędą nowe kompetencje zawodowe, a konieczność porozumiewania się w języku obcym umożliwi im poszerzenie umiejętności językowych. Zdobytą w trakcie praktyki wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystają do rozwoju już istniejących i zakładania nowych gospodarstw rolnych w regionie Południowego Podlasia.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google