• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez Zespół w formie:
* zajęć praktycznych,
* praktyk zawodowych,
* nauki obsługi maszyn rolniczych,
* nauki jazdy samochodem – kat. B,
* nauki jazdy ciągnikiem – kat. T.

Zespół posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno-techniczną do prowadzenia wszystkich form praktycznej nauki zawodu w zawodach, w których prowadzone jest kształcenie.

Bazę do praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów stanowi:

* technik weterynarii:

– pracownia anatomiczno-zootechniczna,
– pracownia zabiegowa,
– laboratorium diagnostyczne,
– prosektorium.

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

– pracownia rysunku technicznego,
– pracownia maszyn i urządzeń rolniczych,
– pracownia pojazdów silnikowych,
– pracownia praktycznej nauki zawodu – mechanizacja rolnictwa,
– warsztaty szkolne: spawalnia, ślusarnia, hydraulika, obróbka drewna, obróbka skrawaniem, pojazdy silnikowe i naprawa maszyn, konserwacja maszyn i urządzeń, kompleks garaży.

* technik żywienia i usług  gastronomicznych:

– pracownia technologii gastronomicznej,
– pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,
pracownia obsługi gości,
– warsztaty szkolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* technik rolnik:

– pracownia produkcji rolniczej,
– pracownia praktycznej nauki zawodu – produkcja rolnicza
– warsztaty szkolne – 4 pracownie wyposażone w maszyny i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

* technik architektury krajobrazu:

– pracownia rysunku technicznego,
– pracownia projektowania architektury krajobrazu,
– pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni,
– pracownia kompozycji,
– warsztaty szkolne – szklarnia dydaktyczna, ogród dydaktyczny, ogród botaniczny, ogród skalny, różanecznik, kolekcje roślin.

 

 

* technik agrobiznesu:

pracownia produkcji rolniczej,
– pracownia przetwórstwa spożywczego,
– pracownia ekonomiczno – biznesowa,
– pracownia działalności gospodarczej,
– warsztaty szkolne – 4 pracownie wyposażone w maszyny i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

* technik hodowca koni:

– pracownia hodowli i użytkowania koni – jej funkcję pełni dobrze wyposażona pracownia produkcji rolniczej z działem produkcji zwierzęcej,
– pracownia produkcji roślinnej – jej funkcję pełni pracownia produkcji rolniczej,
– pracownia produkcji zwierzęcej – jej funkcję pełni pracownia produkcji rolniczej,
– warsztaty – 4 pracownie wyposażone w maszyny i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Park maszynowy i wyposażenie pracowni zawodowych zapewniają pełną realizację programów nauczania zajęć praktycznych i prowadzenia produkcji roślinnej na gruntach będących w trwałym zarządzie szkoły (ok. 40 ha GO i 2,5 ha UZ).

 

Praktyki zawodowe organizowane są przez szkołę w gospodarstwach specjalistycznych, przedsiębiorstwach, zakładach produkcyjnych o najwyższym poziomie technologii na terenie kraju i w krajach UE. Staże zawodowe prowadzone są  w gospodarstwach na Węgrzech i Białorusi na mocy zawieranych przez szkołę porozumień z:

– Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor w Gyomaendrod, Węgry
– Wysokowskim Państwowym Rolniczym Zwodowo-Technicznym Koledżem –Wysokie, Białoruś
– Iwacewickim Państwowym Zawodowym Liceum Produkcji Rolnej- Iwacewicze, Białoruś

 

Nauka obsługi maszyn rolniczych prowadzona jest z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu.

Naukę jazdy kat. B prowadzimy samochodami: Nissan Tida, Fiat Grande Punto.
Naukę jazdy kat. T prowadzimy ciągnikami Zetor i Solis 50HP

Praktyczna nauka zawodu poszerzona jest o zajęcia pozalekcyjne, w czasie których uczniowie odbywają:

* kurs stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
* kurs operatorów kombajnów do zbioru zbóż.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google