Pożegnanie absolwentów w naszej szkole odbyło się 30 kwietnia 2021 r. Było to inne pożegnanie, mocno różniące się od tych tradycyjnych uroczystości z lat ubiegłych. Nie było uroczystej akademii, oficjalnych przemówień i gratulacji. Niemniej jednak nadszedł ten Wasz – Drodzy Absolwenci –  upragniony koniec szkoły średniej. Właśnie zamyka się pewien rozdział Waszego życia, a zaczyna nowy, inny – świat dorosłych.

Dzisiejszy dzień rozpoczął się mszą świętą w Bazylice Leśniańskiej, której przewodniczył nasz katecheta o. Marcin Oparcik modląc się w intencji tegorocznych absolwentów. Po mszy świętej tegoroczni absolwenci spotkali się z wychowawczynią w gronie swoich kolegów i koleżanek z klasy. Wychowawczyni klasy czwartej – pani Patrycja Walczuk – wręczyła uczniom świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy zostali wpisani do Księgi Patrona Szkoły.

Słowa uznania oraz życzenia samych sukcesów do absolwentów skierował również pan dyrektor Radosław Klekot. Pan dyrektor podkreślił, że nasi absolwenci są zawsze mile widziani i zachęcał do odwiedzania szkoły w przyszłości.

Do Księgi Patrona Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wpisani zostali: Kamil Adamiuk, Mateusz Andrusiuk, Wiktoria Masalska, Paweł Michaluk oraz Jakub Trębicki.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Wiktoria Masalska, Natalia Kościuczyk, Paulina Hryciuk, Martyna Szpura, Kamil Adamiuk, Mateusz Andrusiuk, Paweł Michaluk, Karol Samociuk, Jakub Stefaniuk i Jakub Trębicki.

Nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, udział w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach sportowych, aktywne uczestnictwo w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska, wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz wzorowo wypełniane funkcje w szkolnych organizacjach młodzieżowych, kołach zainteresowań i pracy samorządu klasowego otrzymali: Wiktoria Masalska, Natalia Kościuczyk, Paulina Hryciuk, Mikołaj Niedziałek, Kamil Adamiuk, Mateusz Andrusiuk, Radosław Grabowski, Damian Nitychoruk, Paweł Michaluk, Miłosz Obroślak, Karol Samociuk, Jakub Stefaniuk, Rafał Szydło i Jakub Trębicki.

Serdecznie gratulujemy ukończenia naszej szkoły i życzmy sukcesów w życiu prywatnym. Dziękujemy, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć przez te lata w Waszym codziennym wysiłku zmierzającym do wszechstronnego rozwoju zdolności, zainteresowań
i pasji. Wierzymy, że czas spędzony w tych murach, będzie zawsze w Waszej życzliwej pamięci.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google