„Nie do wiary jak szybko płynie czas
Wczoraj mali dziś dorosły świat”

Manchester

Pożegnanie absolwentów w naszej szkole odbyło się 24 kwietnia 2020r. Było to inne pożegnanie, mocno różniące się od tych z ubiegłych lat. Niemniej jednak nadszedł ten Wasz – Drodzy Absolwenci –  upragniony koniec szkoły średniej. Właśnie zamyka się pewien rozdział Waszego życia, a zaczyna nowy, inny – świat dorosłych.

Pani Paulina Bogusz – przewodnicząca Rady Rodziców – w imieniu tegorocznych absolwentów i ich rodziców, podziękowała dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu, a także za włożony trud, czas i serce.

W dalszej części wydarzenia wychowawczynie klas czwartych – pani Danuta Kacik
i pani Marta Wiczuk – wręczyły indywidualnie świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe oraz nagrody i listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy zostali wpisani do Księgi Patrona Szkoły.

W tym roku szkolnym świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali: Adrian Adamiuk, Andrzej Bogusz i Michał Harasimiuk.

Do Księgi Patrona Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wpisani zostali: Adrian Adamiuk, Andrzej Bogusz, Tomasz Czajkowski, Weronika Czarkowska, Michał Harasimiuk, Krzysztof Kowalczyk, Norbert Osiejuk i Kacper Rypina.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Adrian Adamiuk, Andrzej Bogusz, Paweł Bogusz, Tomasz Czajkowski, Weronika Czarkowska, Mateusz Dudek, Michał Harasimiuk, Krzysztof Kowalczyk, Michał Mincewicz, Dominik Mirończuk, Norbert Osiejuk, Kacper Rypina, Wiktoria Śledzik, Emilia Waszczuk.
Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymał Marcin Szymczuk.

Nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, udział w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach sportowych, aktywne uczestnictwo w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska, wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz wzorowo wypełniane funkcje w szkolnych organizacjach młodzieżowych, kołach zainteresowań i pracy samorządu klasowego otrzymali: Adrian Adamiuk, Andrzej Bogusz, Paweł Bogusz, Tomasz Czajkowski Weronika Czarkowska, Mateusz Dudek, Michał Harasimiuk, Dawid Horbowicz, Maciej Juszczuk, Krzysztof Kowalczyk, Adrian Kozak, Dawid Marczuk, Michał Mincewicz, Dominik Mirończuk, Alekdandra Niedziałek, Kamil Nowaszczuk, Norbert Osiejuk, Kacper Rypina, Andrzej Rzątkowski, Jakub Spychel, Jakub Stańczuk, Marcin Szymczuk, Wiktoria Śledzik, Emilia Waszczuk.

Serdecznie gratulujemy ukończenia naszej szkoły i życzmy sukcesów w życiu prywatnym. Dziękujemy, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć przez te lata w Waszym codziennym wysiłku zmierzającym do wszechstronnego rozwoju zdolności, zainteresowań
i pasji. Wierzymy, że czas spędzony w tych murach, będzie zawsze w Waszej życzliwej pamięci.

 

 
 

Facebook

YouTube