W czwartek 25 kwietnia pożegnaliśmy w naszym internacie tegorocznych maturzystów. Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani Wicedyrektor Beata Kalwarczyk – Warpas i Kierownik praktycznej nauki zawodu pani Honorata Godlewska. Wychowankowie młodszych klas przygotowali program artystyczny przedstawiający skróconą wersję spotykanych w internacie zachowań.  Odżyły wspomnienia, był śmiech i łzy wzruszenia.  Absolwenci otrzymali pamiątkowe kubki oraz zdjęcia z wizerunkami tegorocznych maturzystów. Opuszczający internat podziękowali dyrekcji oraz wychowawcom za opiekę, motywowanie do działania i cenne, życiowe wskazówki. Na koniec wspólnie obejrzeliśmy prezentację zdjęć z ostatnich czterech lat.

Przyszłym maturzystom życzymy oczywiście jak najlepszego zdania egzaminu dojrzałości, pomyślności w wyborze dalszej drogi edukacyjnej oraz sukcesów zawodowych i osobistych.

 
 

Facebook

YouTube