Dnia 19 kwietnia 2014r. czternastu  uczniów II i III klas Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej wróciło  z 3-tygodniowego stażu zawodowego pt: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie agrobiznesu i przedsiębiorczości szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw w regionie Południowego Podlasia” na Węgrzech, w gospodarstwie rolnym należącym do Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech.

Podczas praktyki uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w gospodarstwach węgierskich, nabyli nowe kompetencje zawodowe, a konieczność porozumiewania się w języku obcym umożliwiła im poszerzenie swoich umiejętności językowych. Młodzież wróciła bardzo zadowolona z wyjazdu i wysoko oceniła organizację stażu przez stronę węgierską.

Mamy nadzieję, że zdobytą w trakcie praktyki wiedzę i umiejętności uczniowie w przyszłości wykorzystają do rozwoju już istniejących i zakładania nowych gospodarstw rolnych w regionie Południowego Podlasia.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google