Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej rusza z nowym projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pod nazwą „Potęgowanie kompetencji”, realizowany w szkole w latach 2020-2021 ma na celu zwiększenie zdolności uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez realizację programu kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do wymagań gospodarki i rynku pracy.

Umowę na jego realizację podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie dyrektor szkoły – Radosław Klekot. Wartość projektu opiewa na kwotę 997 445,05 zł.

W projekcie weźmie udział 60 uczniów kształcących się w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a wśród zadań przewidzianych do realizacji są:

– wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych,

– zajęcia laboratoryjne dla uczniów w szkołach wyższych,

– studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli,

– specjalistyczne zajęcia zawodowe dla uczniów,

– kursy i szkolenia nadające dodatkowe uprawnienia dla uczniów

– staże zawodowe u pracodawców.

Szkoła zakupi między innymi drona z oprogramowaniem do rolnictwa precyzyjnego, z którym po przeszkoleniu będzie pracowała młodzież na zajęciach praktycznych, a także drukarkę 3D z oprogramowaniem do projektowania modeli. Ponadto przewidziano szereg szkoleń i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów, m. in. szkolenie na uprawnienia montera instalacji odnawialnych źródeł energii, szkolenie barmańskie oraz z przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi.

 
 

Facebook

YouTube