22 września 2020 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście podpisał z siedmioma beneficjentami umowy na realizację  programu kształcenia zawodowego w województwie lubelskim.

Wśród beneficjatów po raz kolejny jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, który w latach 2021 – 2023 będzie realizował projekt pn. „Potęgowanie Kompetencji – Edycja II” w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Na wykonanie zadań w projekcie szkoła otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 701 160,83 zł., natomiast cały projekt opiewa na kwotę 824 895,10 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez realizację programu kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do wymagań gospodarki i rynku pracy.

Wśród zadań jakie będę realizowane są:

– wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych do zawodów technik weterynarii oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

– organizacja zajęć laboratoryjnych dla uczniów na uczelniach wyższych,

– zajęcia specjalistyczne dla uczniów, m. in.: programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D, profilaktyka weterynaryjna w gospodarstwie rolnym, carving,

– kursy i szkolenia dla uczniów nadające dodatkowe uprawnienia, m. in.: kurs operatorów wózków jezdniowo – widłowych, kurs monterów instalacji OZE, kurs barmański,

– szkolenia dla nauczycieli zawodu, m. in.: kurs operatorów kombajnu samojezdnego do roślin okopowych, kurs z obróbki drewna, szkolenie z kuchni molekularnej,

– staże zawodowe u pracodawców.

Zaplanowane działania wynikają z bieżących potrzeb szkoły w zakresie kształcenia zawodowego. Uczestnicy projektu, uczniowie i nauczyciele, uzupełnią i nabędą dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne oraz będą mogli w pełni korzystać z doposażonych pracowni dydaktycznych w codziennej pracy. Ponadto szkoła zyska dobrze wykształconą kadrę nauczycielską oraz nowoczesne wyposażenie do kształcenia zawodowego, co w przyszłości z pewnością zachęci potencjalnych kandydatów i wpłynie na nabór do poszczególnych zawodów.

 
 

Facebook

YouTube