Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej składa serdeczne podziękowania firmie MASTER Płodowscy i Wspólnicy za wypożyczenie na czas przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie rolnik 3 sztuk rozsiewacza nawozów marki DEXWAL.