• Slider-Kształcimy-w-zawodach

W ramach dnia otwartego szkoły 13 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zorganizowano podsumowanie projektu „Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych”

Pani Aleksandra Sonia Priwieziencew, prezes Fundacji Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura dokonała oficjalnego podsumowania projektu. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej oraz uczniowie naszej szkoły.

W projekcie  uczestniczyło 53 uczniów klas czwartych Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, technik rolnik i technik architektury krajobrazu. Uczestnicy podzieleni na małe, pięcioosobowe grupy wykonywali ściśle określone zadania, które miały na celu poznanie zasad funkcjonowania demokracji lokalnej i zrozumienie mechanizmów podejmowania decyzji w szerszym kontekście krajowym i unijnym, w myśl zasady „działaj lokalnie, myśl globalnie”.

Działania związane z realizacją projektu rozpoczęły się w styczniu 2012 roku i obejmowały 3 warsztaty, 3 spotkania studyjne, 2 akcje na rzecz lokalnej społeczności, 1 seminarium oraz 1 wspólny wyjazd zagraniczny do Bawarii dla najlepszej grupy uczniów.

W warsztatach nt. „Demokracja lokalnie – samorząd i my” młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania samorządów w Polsce. Wiedzę zdobytą podczas warsztatów uczniowie mogli zastosować w praktyce uczestnicząc w spotkaniu z radnymi i samorządem gminy Biała Podlaska. Zaproszeni goście opowiedzieli o swojej codziennej pracy oraz ważnych zagadnieniach lokalnych takich jak:  inwestycje, rozwój infrastruktury  i gospodarka odpadami. Uczniowie  aktywnie uczestniczyli w seminarium, prowadzili interesujące dyskusje i chętnie zadawali pytania dotyczące wsparcia rolnictwa ekologicznego, budżetu oraz wyborów.

Podczas kolejnych warsztatów nt „ Partycypacja i społeczeństwo obywatelskie” uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu praw obywatelskich, organizacji pozarządowych, a także aktywnych form partycypacji społecznej. Pracując w grupach podejmowali pierwsze próby tworzenia własnych stowarzyszeń. Samodzielnie opisywali ich cele oraz tworzyli indywidualne programy działania.

Po spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia „Tradycja i Współczesność” oraz Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii uczniowie mieli możliwość zaplanowania wspólnej akcji dla społeczności lokalnej. W tym celu odwiedzili   Agroturystyczną Galerię Wiejską w Husince, gdzie pani Bożenna Pawlina – Maksymiuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej przybliżyła historię powstania galerii oraz zaprezentowała zgromadzone w niej cenne zbiory kulturowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, uczniowie podjęli się akcji sprzątania trzech głównych szlaków turystycznych w okolicach Woskrzenic, a po ciężkiej pracy relaksowali  się w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wiosenny Wiatr” w Woskrzenicach. Kolejna akcja lokalna obejmowała pomoc w zagospodarowaniu terenów zielonych w otoczeniu szkoły i internatu.

W warsztatach na temat „ Dialog społeczny i dialog obywatelski w kształtowaniu polityki”.  uczniowie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, dokumentów programowych (PROW) oraz dopłat unijnych. Pracując w grupach ćwiczyli sztukę wypowiedzi, logicznej argumentacji i retoryki. Solidne przygotowanie merytoryczne przyniosło widoczne efekty podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas warsztatu uczniowie wcielili się w rolę ministrów rolnictwa wybranych krajów Unii Europejskiej i z wielkim zaangażowaniem wykonali zadanie pt. „Bądź ministrem i negocjuj”, przygotowane przez Panią Patrycję Purgał. Jak się później okazało, jedynie uczniom z Zespołu Szkół w Leśnej Podlaskiej udało się wypracować kompromisową i dość nowatorską propozycję dopłat bezpośrednich. Po wyczerpujących negocjacjach uczestnicy projektu zwiedzili Sejm i Senat.

Ostatnim etapem projektu był wyjazd studyjny do Niemiec. Najaktywniejsza z grup biorących udział w projekcie uczestniczyła w szkoleniach na temat rolnictwa ekologicznego, odbywających się w miejscowości Glonn pod Monachium.

Dzięki realizacji projektu uczniowie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu praw obywatelskich, funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz reprezentowania interesów społecznych. Rozwinęli także umiejętności negocjacyjne i nauczyli się zasad prowadzenia dialogu społecznego.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google