W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu „Otwarty rynek pracy” w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego na zasadach programu ERASMUS+ sektor kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach, którego 60 uczniów oraz absolwentów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy do Grecji.

W spotkaniu udział wzięła dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie naszej szkoły, rodzice oraz lokalna społeczność.

W ramach podsumowania projektu Dominika Soldat – uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik weterynarii, która uczestniczyła w wyjeździe na staż zawodowy do Grecji, zapoznała obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu i omówiła poszczególne etapy jego realizacji (postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne, spotkania z uczestnikami projektu i ich rodzicami, organizacja wyjazdu młodzieży do Grecji). Zaprezentowała również rezultaty projektu i podkreśliła, że wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Uczennica Dominika Soldat opowiedziała o realizacji stażu zawodowego przez młodzież naszej szkoły, nabytych przez nich kompetencjach zawodowych i językowych oraz realizacji programu kulturoznawczego. Zaprezentowano również film przygotowany przez młodzież uczestniczącą w projekcie.

Prezentacja ze staży:  STAŻ ZAWODOWY UCZNIÓW ZSCKR W GRECJI

Film: Film Grecja

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google