• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach klas pierwszych Technikum i Branżowej szkoły I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących w klasach II-V Technikum na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

Przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

język polski
język angielski i rosyjski
filozofia
historia
historia i społeczeństwo
WOS
przedsiębiorczość
geografia
biologia
chemia
matematyka i fizyka
informatyka
wf
edukacja dla bezpieczeństwa
religia
język obcy zawodowy
przepisy ruchu drogowego
przedmioty teoretyczne w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych
przedmioty praktyczne w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych
przedmioty teoretyczne w zawodzie: technik weterynarii
przedmioty praktyczne w zawodzie: technik weterynarii
przedmioty teoretyczne w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
przedmioty praktyczne w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google