Harmonogram zjazdów kwalifikacyjnych kursów zawodowych ROL.04

 rok szkolny 2021/2022 – semestr II

Tydzień kursu ROL.04 II sem.

1kk1

I 04 – 05. 02. 2022 r.
II 11 – 12. 02. 2022 r.
III 04 – 05. 03. 2022 r.
IV 11 – 12. 03. 2022 r.
V 18 – 19. 03. 2022 r.
VI 01 – 02. 04. 2022 r.
VII 08 – 09. 04. 2022 r.
VIII 22 – 23. 04. 2022 r.
IX 29 – 30. 04. 2022 r.
X 13 – 14. 05. 2022 r.
XI 20 – 21. 05. 2022 r.
XII 03 – 04. 06. 2022 r.
XIII 10 – 11. 06. 2022 r.

W dniu 27 maja 2022 r. w godz. 15.25 – 18.30 w sali 35 odbędą się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu: Przepisy ruchu drogowego. Zajęcia będzie prowadził Pan Jacek Semczuk – ratownik medyczny.
W zajęciach uczestniczą słuchacze, którzy nie posiadają uprawnień w zakresie kategorii T.
Obecność na zajęciach obowiązkowa!

Harmonogram zjazdów kwalifikacyjnych kursów zawodowych ROL.04

 rok szkolny 2021/2022 – semestr I 

 

Tydzień kursu ROL.04 (nowy) I sem.

1kk1

Tydzień kursu ROL.04 (stary) III sem.

2kk2

I 03 – 04. 09. 2021 r. I 03 – 04. 09. 2021 r.
II 10 – 11. 09. 2021 r.
II 17 – 18. 09. 2021 r.
III 24 – 25. 09. 2021 r. III 24 – 25. 09. 2021 r.
IV 01 – 02. 10. 2021 r.
V 08 – 09. 10. 2021 r. IV 08 – 09. 10. 2021 r.
V 16. 10. 2021 r.
VI 22 – 23. 10. 2021 r. VI 22.10.2021 r.
VII 29 – 30. 10. 2021 r. VII 29 – 30. 10. 2021 r.
VIII 05 – 06. 11. 2021 r. VIII 05 – 06. 11. 2021 r.
IX 26 – 27. 11. 2021 r. IX 26 – 27. 11. 2021 r.
X 03-04.12.2021r.
XI 10 – 11. 12. 2021 r.
XII 17 – 18. 12. 2021 r.
XIII 14 – 15. 01. 2022 r.
XIV 21 – 22. 01. 2022 r.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google