Uczniowie klas trzecich Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu i technik rolnik w dniu 19.04.2012r. uczestniczyli w II warsztatach na temat „ Partycypacja i społeczeństwo obywatelskie” Podczas spotkania poszerzyli swoją wiedzę z zakresu praw obywatelskich, organizacji pozarządowych, reprezentacji interesów społecznych a także aktywnych form partycypacji społecznej. Pracując w grupach podejmowali pierwsze próby tworzenia własnych stowarzyszeń. Samodzielnie opisywali ich cele oraz tworzyli indywidualne programy działania.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google