• Slider-Kształcimy-w-zawodach

O R G A N I Z A C J A

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

I.TECHNIKUM  5 – letnie
na podbudowie szkoły podstawowej
kształcące w zawodach:

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
* technik żywienia i usług gastronomicznych 
* technik agrobiznesu

* technik architektury krajobrazu 
* technik weterynarii 

Istnieje możliwość objęcia specjalizacją strażacką wszystkie klasy technikum.

II. TECHNIKUM 4-letnie
na podbudowie gimnazjum
kształcące młodzież w zawodach:

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
* technik rolnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych

* technik agrobiznesu
* technik architektury krajobrazu
* technik ogrodnik
* technik turystyki wiejskiej
* technik weterynarii
* technik hodowca koni
* technik technologii żywności

 

III. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia
na podbudowie gimnazjum
kształcąca młodzież w zawodach:

* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* kucharz

* ogrodnik
* rolnik

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

VI.SZKOŁA POLICEALNA 2-letnia
kształcąca w zawodach:

* technik weterynarii
* technik turystyki wiejskiej

V. ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów:

* technik rolnik
* technik agrobiznesu
* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
* technik architektury krajobrazu
* technik ogrodnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych
* ogrodnik
* rolnik
* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* kucharz

VI. KURSY dla uczniów i osób zainteresowanych:

1) kurs integrowanej produkcji
2) kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
3) kurs operatorów kombajnów do zbioru zbóż.

INTERNAT

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej:

– stołówka,
– 36 (3-osobowych) pokoi mieszkalnych.

BAZA SPORTOWA:

– pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
– sala do gier zespołowych,
– siłownia,
– stadion.

* technik technologii żywności

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google