Informujemy, iż egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w ramach kwalifikacji R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej w następujących terminach:

19 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 10.00, sala 25 – egzamin pisemny

od 25 czerwca 2018 r. do 01 lipca 2018 r. – egzamin praktyczny.

Szczegółowy harmonogram egzaminów dostępny jest u kierownika praktycznej nauki zawodu lub w sekretariacie szkoły.

Konsultacje przed egzaminem odbędą się 15 czerwca 2018 r. (piątek) w godz. 15.00 – 17.00.

 
 

Facebook

YouTube