OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2020/2021

1.TECHNIKUM 

 5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej kształcące w zawodach:

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
* technik żywienia i usług gastronomicznych 

* technik agrobiznesu
* technik architektury krajobrazu 
* technik weterynarii 

Istnieje możliwość objęcia specjalizacją strażacką wszystkie klasy technikum.

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

* rolnik
* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

3. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

* rolnik
* technik rolnik

NASZYM UCZNIOM  I  SŁUCHACZOM  ZAPEWNIAMY:

1. naukę w bardzo dobrze wyposażonych specjalistycznych pracowniach przedmiotowych,
2. realizację praktycznej nauki zawodu w nowocześnie urządzonej bazie szkoły oraz w przedsiębiorstwach i gospodarstwach o najwyższym poziomie technologii i organizacji,
3. dobrze wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym,
4.stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
5. możliwość utworzenia klasy “strażackiej” i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
6. bezpłatne kursy w ramach nauki zawodu, m.in.
a) stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
b) operatorów kombajnów do zbioru zbóż
7. bezpłatną naukę jazdy kat. B i T oraz naukę obsługi maszyn rolniczych,
8. wyjazdy do krajów UE w ramach praktyk i staży zawodowych (Węgry, Grecja, Francja, Włochy)
9. doskonałe warunki do uprawiania sportów (2 sale gimnastyczne, siłownia, stadion)
10. rozwijanie talentów i pasji w licznie działających kołach zainteresowań,
11. pomoc w nauce w działających według potrzeb zespołach pomocy w nauce,
12. pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
13. miejsce w internacie ze stołówką,
14. rodzinną atmosferę.

Sekretariat Szkoły:  tel. (83) 345 00 24 fax: (83) 345 00 24, www.zsckr.edu.pl/

Z a p r a s z a m y ! ! !

 
 

Facebook

YouTube