Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
Żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał.
Nas – zapatrzonych w przeszłość, w dni klęski i chwały,
Które nam po przodkach w spuściźnie zostały.

                                                                            Feliks Konarski

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole rozpoczęły się już 08.11. 2019r. Szkolna społeczność wzięła udział w uroczystym apelu przygotowanym z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na początku uroczystości głos zabrał Dyrektor Szkoły pan Radosław Klekot, który przypomniał zebranym rangę tego święta jako jednego z dwóch najważniejszych, obok rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, świąt narodowych. Pan dyrektor podkreślił wielką wartość niepodległości wywalczonej przez Polaków. Zwrócił uwagę na konieczność zachowania w pamięci tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny i docenienia dzisiejszej wolności demokratycznej Polski. Przypomniał także postać patrona Szkoły Wincentego Witosa jako człowieka, z którego działalności szkolna społeczność powinna czerpać wzory.

Punktualnie o godzinie 11.11. odśpiewaliśmy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, włączając się w akcję Szkoła do hymnu zainicjowaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży.

W dalszej części uroczystości uczniowie pracujący pod opieką pana Sławomira Bartniczuka w zespole wokalno – instrumentalnym TAKT zaprezentowali program artystyczny o charakterze patriotyczno – niepodległościowym. Przypomnieli w nim historię odzyskania niepodległości, poezję i piękno polskiej pieśni patriotycznej.

Młodzież wykazała się wielką wrażliwością, szacunkiem i przywiązaniem do wartości narodowych. Społeczność naszej szkoły wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości w Leśnej Podlaskiej.

Delegacje uczniów pod opieką nauczycieli uczestniczyły w uroczystości złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed Kopcem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mariampolu oraz we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej.

Szkolna społeczność ze czcią i honorem wypełniła swój obywatelski obowiązek uczczenia patriotycznych wydarzeń i ludzi, którzy walczyli o wolność Polski. Dzisiaj z radością i dumą patrzymy w przyszłość – jesteśmy Polakami i mamy wolną Ojczyznę.

 
 

Facebook

YouTube