Poczet sztandarowy naszej szkoły, wraz z nauczycielami panią Danutą Kacik, panią Martą Wiczuk i panem Sławomirem Bartniczukiem, uczestniczył 3 maja 2018 r. w gminnych uroczystościach upamiętniających 227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pamiętając o słowach świętego Jana Pawła II: ”(…), że Konstytucja, czyli Ustawa zasadnicza (Ustawa rządowa) jako dzieło ludzkie winna być odniesiona do Boga. On jest najwyższą Prawdą i Sprawiedliwością. Trzeba, aby prawo ustanowione przez człowieka, przez ludzki autorytet ustawodawczy, odzwierciedlało w sobie odwieczną Prawdę i odwieczną Sprawiedliwość, którą jest On sam – Bóg nieskończonego majestatu: Ojciec, Syn i Duch Święty” w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji naszej Ojczyzny.

 
 

Facebook

YouTube