• Slider-Kształcimy-w-zawodach

W roku szkolnym 2013/2014 uczestniczymy w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

 

Minister Edukacji Narodowej przyzna tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą różne działania na rzecz aktywności fizycznej.

Nasza szkoła wybrała realizację zadań w następujących obszarach:

Obszar nr 1 – wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne z przykładami dobrych praktyk szkoły związanych z aktywnością fizyczną dowodzące, że lekcje wychowania fizycznego są ciekawe i atrakcyjne dla uczniów.

Obszar nr 5 – pozalekcyjne zajęcia sportowe – trzy udokumentowane akcje związane z aktywnością ruchową uczniów po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Obszar nr 8 – aktywność w gronie rodziny – zorganizowanie w szkole imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google