Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Uzyskaliśmy wsparcie finansowe na realizację “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Priorytet 3. Kierunek interwencji  3.2. Jego celem jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Na realizację programu otrzymaliśmy 12 000 zł, z czego 50% przeznaczyliśmy na nowe książki.

Zakupiliśmy 218 książek i audiobooków, z czego 23% to lektury.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup elementów wyposażenia do biblioteki.

1. Informacje ogólne o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) na lata 2016-2020.

 • Program został zatwierdzony przez Radę Ministrów 6 października 2015 r.

• Na priorytet 3. (dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych) NPRCz przewidziano 150 mln zł

 

2. Dla kogo program?

Do priorytetu 3. NPRCz mogą aplikować:

• publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły padgimnazjalne, także szkoły specjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych;

• szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne;

• szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

• publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne (także ich filie).

W przypadku zespołu szkół, w którego skład wchodzą odrębne biblioteki, każda z nich może ubiegać się o dofinansowanie. Jeśli zespół szkół stanowi jednostkę organizacyjną, w której jest jedna biblioteka, to zespół może złożyć tylko jeden wniosek.

 

3. Co będzie można kupić?

Rozporządzenie Rady Ministrów mówi o zakupie „nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)”. A zatem chodzi o książki znajdujące się w aktualnej ofercie księgarskiej.

 

4. Ile pieniędzy?

Z budżetu państwa program przewiduje wsparcie w wysokości:

• dla szkoły do 70 uczniów – 2480 zł;

• dla szkoły od 71 do 170 uczniów – 4000 zł;

• dla szkoły powyżej 170 uczniów – 12 000 zł;

• dla bibliotek pedagogicznych – 4600 zł.

 

5. Pieniądze w latach 2016-2020 tylko raz.

W ramach NPRCz organ prowadzący będzie mógł otrzymać tylko raz wsparcie finansowe dla poszczególnych szkół i bibliotek pedagogicznych. Jeśli w jednym roku kalendarzowym organ prowadzący nie uzyska wsparcia finansowego dla danej szkoły lub biblioteki, będzie mógł w kolejnym roku ponownie złożyć wniosek dotyczący tej szkoły. Takie „zaległe” wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google