„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem”
Kornel Makuszyński

Tegoroczna 8 edycja Narodowego Czytania przebiegała pod hasłem “Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”. Para Prezydencka zaproponowała w tym roku do czytania Nowele polskie, które zostały wybrane z ponad stu propozycji przesłanych do Kancelarii Prezydenta.
Są to następujące lektury:
1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
2. Dym – Maria Konopnicka
3. Katarynka – Bolesław Prus
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
„Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii” – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.
W akcję Narodowego Czytania – 09.09.2019r. – włączyła się cała społeczność szkolna. Podczas dużej przerwy przez radiowęzeł szkolny zostały odczytane informacje dotyczące akcji, list Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz odsłuchane nagranie Pary Prezydenckiej zachęcające do udziału w akcji.
Tego samego dnia w każdej klasie na początku lekcji były czytane fragmenty lektur przewidzianych na ósme Narodowe Czytanie.
W bibliotece szkolnej można także obejrzeć wystawkę przygotowaną na tę okazję.

 
 

Facebook

YouTube